Ταίριαξε το ρύζι με τα λαχανικά!
XXX
ΖΩΕΣ
00000
ΠΟΝΤΟΙ

Γυρίστε την συσκευή οριζόντια!