Αναζητούμε Ηλεκτρολόγο βιομηχανικών εγκαταστάσεων στις εγκαταστάσεις μας στη ΒΙΠΕ Σίνδου - Θεσσαλονίκη.

Οι αρμοδιότητες της θέσης περιλαμβάνουν την εύρυθμη και σύμφωνα με τα πρότυπα της εταιρίας λειτουργία του ηλεκτρολογικού εξοπλισμού του οργανισμού. 

Κύρια καθήκοντα

•    Επίβλεψη, συντήρηση και επιδιόρθωση του ηλεκτρολογικού εξοπλισμού του εργοστασίου
•    Ηλεκτρολογική σύνδεση νέου εξοπλισμού ή παλιού εξοπλισμού σε νέα θέση

Απαραίτητα προσόντα

•    Απόφοιτος Τ.Ε.Ι. σχετικό με ηλεκτρολογικά ή Τ.Ε.Λ. με ειδίκευση στις ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις
•    Άδεια Τεχνικού Ηλεκτρολόγου Εγκαταστάσεων
•    Επιθυμητή 2ετή εμπειρία σε βιομηχανικό ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό
•    Καλή γνώση Αγγλικών (ομιλία, γραφή, ορολογία)
•    Γνώση MS Office και χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών

Τι προσφέρουμε

•    Πλήρη απασχόληση
•    Δυνατότητα επαγγελματικής & μισθολογικής εξέλιξης 
•    Ιδιωτική ασφάλεια
•    Συνεχή εκπαίδευση και καθοδήγηση 
•    Δωρεάν μετακίνηση εργαζομένων με εταιρικά μέσα
•    Φιλικό περιβάλλον εργασίας 

Εάν θέλετε να γίνετε μέρος της ομάδας Μπάρμπα Στάθης, στείλτε το βιογραφικό σας σημείωμα στο hr@barbastathis.com