Ηλεκτρολόγος βιομηχανικών εγκαταστάσεων
Αν θέλετε να ενταχθείτε στην ομάδα μας,
θα χαρούμε να λάβουμε το βιογραφικό σας.

Αναζητούμε Ηλεκτρολόγο βιομηχανικών εγκαταστάσεων στις εγκαταστάσεις μας στη ΒΙ.ΠΕ. Σίνδου, στη Θεσσαλονίκη. Οι αρμοδιότητες της θέσης περιλαμβάνουν την εύρυθμη και σύμφωνα με τα πρότυπα της εταιρείας λειτουργία του ηλεκτρολογικού εξοπλισμού του οργανισμού.

Κύρια καθήκοντα 

•    Επίβλεψη, συντήρηση και επιδιόρθωση του ηλεκτρολογικού εξοπλισμού του εργοστασίου
•    Ηλεκτρολογική σύνδεση νέου ή παλαιού εξοπλισμού σε νέα θέση

Απαραίτητα προσόντα

•    Πτυχίο Τ.Ε.Ι. σχετικό με ηλεκτρολογικά ή Τ.Ε.Λ. με ειδίκευση στις ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις
•    Βιομηχανική εμπειρία ως Ηλεκτρολόγος θα εκτιμηθεί σημαντικά
•    Άδεια Τεχνικού Ηλεκτρολόγου Εγκαταστάσεων
•    Δυνατότητα εργασίας σε κυλιόμενες βάρδιες
•    Καλή γνώση Αγγλικών 
•    Καλή γνώση ηλεκτρονικών υπολογιστών

Τι προσφέρουμε

•    Πλήρη απασχόληση
•    Δυνατότητα επαγγελματικής & μισθολογικής εξέλιξης
•    Ιδιωτική ασφάλεια
•    Συνεχή εκπαίδευση και καθοδήγηση
•    Φιλικό περιβάλλον εργασίας

Εάν θέλετε να γίνετε μέρος της ομάδας Μπάρμπα Στάθης, στείλτε το βιογραφικό σας σημείωμα στο: hr@barbastathis.com