Αναζητούμε Sales Regional Supervisor για την ομάδα της Διεύθυνσης Πωλήσεων στις εγκαταστάσεις μας στην Αθήνα.

Η συγκεκριμένη θέση εφαρμόζει διαδικασίες και προγράμματα για την αποτελεσματικότερη πώληση και διακίνηση των προϊόντων της εταιρείας καθώς και την καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών, βελτιστοποιώντας το δίκτυο πωλήσεων της περιοχής ευθύνης.

Κύρια καθήκοντα

•    Προγραμματισμός, οργάνωση και συντονισμός του Sales Force στην περιοχή ευθύνης, με στόχο την έγκαιρη και αποδοτικότερη λειτουργία του δικτύου (ανοίγματα σημείων, συχνότητα επισκέψεων, δρομολόγια, συμφωνίες τοπικών πελατών, επιθεώρηση πωλήσεων)
•    Άμεση συνεργασία με τη Διεύθυνση Logistics για την εύρυθμη και αποτελεσματικότερη λειτουργία, βάσει και των αναγκών εξυπηρέτησης πελατών
•    Επίσκεψη και έλεγχος αγοράς με στόχο τη βελτίωση αυτής, καθώς και την ενίσχυση της παρουσίας και της εικόνας του portfolio της εταιρείας στα σημεία πωλήσεων
•    Έλεγχος τήρησης κωδικολογίου τοποθετήσεων και προωθητικών ενεργειών
•    Αξιολόγηση της αποδοτικότητας των πελατών στην περιοχή ευθύνης, παράλληλα με την επίλυση τυχόν προβλημάτων
•    Ανάλυση δεδομένων και στατιστικών πωλήσεων για τη βελτίωση των αποτελεσμάτων και κατάθεση αντίστοιχων προτάσεων
•    Αποστολή ενημέρωσης (reporting) για τιμοληψίες, απογραφές, πελατολόγιο, κωδικολόγιο της περιοχής ευθύνης
•    Συμμετοχή στην υλοποίηση γενικών και ειδικών προγραμμάτων του trade marketing
•    Ανάπτυξη πελατών (νέων  και υφιστάμενων) στο μικρό πελατολόγιο και αντίστοιχη διαχείριση και αξιολόγηση αυτών με το κλείσιμο συμφωνιών στην περιοχή ευθύνης
•    Παρακολούθηση budget δαπανών της περιοχής ευθύνης
•    Έλεγχος κινήσεων και προσφορών του ανταγωνισμού και υποβολή προτάσεων

Απαραίτητα προσόντα

•    Ευχέρεια κατανόησης αριθμητικών παραστάσεων, πινάκων και υπολογισμών 
•    Ικανότητα προγραμματισμού και οργάνωσης
•    Διαχείριση Συστημάτων και νέων τεχνολογιών
•    Συνέπεια, ειλικρίνεια, εχεμύθεια, προσαρμοστικότητα, ομαδικότητα
•    Δημιουργικός και καινοτόμος τρόπος σκέψης, επικοινωνιακός και αναλυτικός 
•    Ικανότητα διαχείρισης ομάδας
•    3 ετής εμπειρία σε θέση πωλητή μεγάλων αλυσίδων – ειδικού συνεργάτη ή προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση, τουλάχιστον δύο ετών
•    Καλή γνώση Αγγλικών (ομιλία, γραφή, ορολογία)
•    Πολύ καλή γνώση MS Office

Τι προσφέρουμε

•    Πλήρη απασχόληση
•    Δυνατότητα επαγγελματικής και μισθολογικής εξέλιξης
•    Ιδιωτική ασφάλεια
•    Συνεχή εκπαίδευση και καθοδήγηση
•    Φιλικό περιβάλλον εργασίας

Εάν θέλετε να γίνετε μέρος της ομάδας Μπάρμπα Στάθης, στείλτε το βιογραφικό σας σημείωμα στο: hr@barbastathis.com