Αναζητούμε Οδηγό EX VAN, για την ομάδα της Διεύθυνση Logistics στις εγκαταστάσεις μας στη ΒΙΠΕ Σίνδου - Θεσσαλονίκη. 

Η συγκεκριμένη θέση αναφέρεται στον Προϊστάμενο Διακίνησης, και στόχος είναι η πώληση και διανομή των προϊόντων της εταιρείας σε συγκεκριμένα σημεία διανομής, καθώς επίσης και η ανεύρεση νέων σημείων πώλησης στην περιοχή ευθύνης του.

Κύρια καθήκοντα 
 
•    Πώληση και διανομή προϊόντων 
•    Παραγγελειοληψία 
•    Τοποθέτηση προϊόντων στα σημεία πώλησης και έκδοση φορολογικών παραστατικών (τιμολόγηση επί αυτοκινήτου)
•    Αναζήτηση νέων σημείων πώλησης

 Απαραίτητα προσόντα 
 
•    Απολυτήριο Λυκείου 
•    Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις 
•    Άδεια οδήγησης Γ΄κατηγορίας 
•    Πιστοποιητικό επαγγελματικής ικανότητας (ΠΕΙ)  
•    Κάρτα ψηφιακού ταχογράφου  
•    Καλή γνώση των περιοχών της Θεσσαλονίκης   
•    Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση θα εκτιμηθεί 
•    Οργανωτικές και επικοινωνιακές δεξιότητες
 
 Τι προσφέρουμε
 
•    Πλήρη απασχόληση 
•    Δυνατότητα επαγγελματικής και μισθολογικής εξέλιξης  
•    Ιδιωτική ασφάλεια 
•    Συνεχή εκπαίδευση και καθοδήγηση  
•    Φιλικό περιβάλλον εργασίας  
 
Εάν θέλετε να γίνετε μέρος της ομάδας Μπάρμπα Στάθης, στείλτε το βιογραφικό σας σημείωμα στο: hr@barbastathis.com