Αναζητούμε Μηχανικό βιομηχανικών εγκαταστάσεων στις εγκαταστάσεις μας στην ΒΙ ΠΕ Σίνδου - Θεσσαλονίκη.

Οι αρμοδιότητες της θέσης περιλαμβάνουν την εύρυθμη και σύμφωνα με τα πρότυπα της εταιρίας λειτουργία του μηχανολογικού εξοπλισμού του οργανισμού.

Κύρια καθήκοντα 

•    Επίβλεψη, συντήρηση και επιδιόρθωση του μηχανολογικού εξοπλισμού του εργοστασίου
•    Κατασκευή εξολοκλήρου νέων μηχανημάτων ή και τροποποίηση υπαρχόντων
•    Κατασκευή εξαρτημάτων ή εγκαταστάσεων
•    Εγκατάσταση νέων μηχανημάτων και διαμόρφωση γραμμών παραγωγής σε συνεργασία με τον Προϊστάμενο Τεχνικού Τμήματος, τον Προϊστάμενο Παραγωγής και τον Διευθυντή Εργοστασίου

Απαραίτητα προσόντα

•    Απόφοιτος Τ.Ε.Ι. σχετικό με μηχανολογικά ή Τ.Ε.Λ. με ειδίκευση στα μηχανολογικά
•    Γνώση και χρήση βιομηχανικών αυτοματισμών
•    Εμπειρία σε μηχανουργικές εργασίες (τόρνο, φρέζα, δράπανο) και συγκολλήσεις
•    Άδεια Τεχνικού Μηχανικού Εγκαταστάσεων ή Άδεια Εργοδηγού Μηχανικού Εγκαταστάσεων
•    2ετή εμπειρία σε βιομηχανικό μηχανολογικό εξοπλισμό
•    2ετή εμπειρία σε κατασκευές (κυρίως ανοξείδωτες)
•    Καλή γνώση Αγγλικών (ομιλία, γραφή, ορολογία)

Η εταιρία προσφέρει

•    Πλήρη απασχόληση
•    Δυνατότητα επαγγελματικής & μισθολογικής εξέλιξης 
•    Ιδιωτική ασφάλεια
•    Συνεχή εκπαίδευση και καθοδήγηση 
•    Δωρεάν μετακίνηση εργαζομένων με εταιρικά μέσα
•    Φιλικό περιβάλλον εργασίας 

Εάν θέλετε να γίνετε μέρος της ομάδας Μπάρμπα Στάθης, στείλτε το βιογραφικό σας σημείωμα στο hr@barbastathis.com