Αναζητούμε Ηλεκτρολόγο βιομηχανικών εγκαταστάσεων στις εγκαταστάσεις μας στη Λάρισα. Οι αρμοδιότητες της θέσης περιλαμβάνουν την εύρυθμη και σύμφωνα με τα πρότυπα της εταιρίας λειτουργία του ηλεκτρολογικού εξοπλισμού του οργανισμού.

Κύρια καθήκοντα 

•    Επίβλεψη, συντήρηση και επιδιόρθωση του ηλεκτρολογικού εξοπλισμού του εργοστασίου
•    Ηλεκτρολογική σύνδεση νέου ή παλαιού εξοπλισμού σε νέα θέση

Απαραίτητα προσόντα

•    Απόφοιτος Τ.Ε.Ι. σχετικό με ηλεκτρολογικά ή Τ.Ε.Λ. με ειδίκευση στις ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις
•    Άδεια Τεχνικού Ηλεκτρολόγου Εγκαταστάσεων
•    Καλή γνώση Αγγλικών (ομιλία, γραφή, ορολογία)
•    Γνώση MS Office και χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών
•    Επιθυμητή 2ετή Εμπειρία σε βιομηχανικό ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό

Τι προσφέρουμε

•    Πλήρη απασχόληση
•    Δυνατότητα επαγγελματικής & μισθολογικής εξέλιξης
•    Ιδιωτική ασφάλεια
•    Συνεχή εκπαίδευση και καθοδήγηση
•    Φιλικό περιβάλλον εργασίας

Εάν θέλετε να γίνετε μέρος της ομάδας Μπάρμπα Στάθης, στείλτε το βιογραφικό σας σημείωμα στο: hr@barbastathis.com