Αναζητούμε Εργάτες αποθήκης - Pickers για την ομάδα της Διεύθυνσης Logistics στις εγκαταστάσεις μας στον Ταύρο - Αθήνα.  

Η συγκεκριμένη θέση αναφέρεται στον Προϊστάμενο Αποθήκης και στόχος είναι η σωστή διεκπεραίωση και δρομολόγηση των παραγγελιών, βάσει των εταιρικών διαδικασιών.
 
Κύρια καθήκοντα 

•    Παραλαβή και έλεγχος παλετοποιημένων φορτίων 
•    Τακτοποίηση παλετών στους αποθηκευτικούς χώρους
•    Προετοιμασία παραγγελιών (Picking)
•    Φορτοεκφόρτωση παραγγελιών σε φορτηγά διανομής
•    Παραλαβή και έλεγχος επιστροφών
•    Διάφορες χειρωνακτικές εργασίες αποθήκης

Απαραίτητα προσόντα

•    Επιθυμητή γνώση συστήματος αποθήκης WMS
•    Επιθυμητή 2ετή εμπειρία σε εργασία αποθήκης
•    Απαραίτητη γνώση Ελληνικής γλώσσας (κατανόηση και ανάγνωση)

Τι προσφέρουμε

•    Πλήρη απασχόληση
•    Δυνατότητα επαγγελματικής και μισθολογικής εξέλιξης
•    Ιδιωτική ασφάλεια
•    Συνεχή εκπαίδευση και καθοδήγηση
•    Φιλικό περιβάλλον εργασίας 

Εάν θέλετε να γίνετε μέρος της ομάδας Μπάρμπα Στάθης, στείλτε το βιογραφικό σας σημείωμα στο: hr@barbastathis.com