Αναζητούμε Corporate Communication Assistant για τη διεύθυνση ESG & Corporate Communication,  στις εγκαταστάσεις μας στη ΒΙ. ΠΕ. Σίνδου,  στη Θεσσαλονίκη.

Ο/Η Corporate Communication Assistant έχει στην ευθύνη του/της την υποστήριξη των λειτουργιών της Δ/νσης Εταιρικής Επικοινωνίας σε όλο το φάσμα: εταιρική επικοινωνία (εσωτερική και εξωτερική),εταιρική κοινωνική δράση, υπό την καθοδήγηση του/της Corporate Communication Director. Ο/Η Corporate Communication Assistant αναλαμβάνει και υλοποιεί όλα τα προπαρασκευαστικά στάδια κειμενικών παραγωγών, οπτικοακουστικού υλικού, συντονισμού με τις συνεργαζόμενες εταιρείες (διαφημιστική, συμβούλων, PR, κοινωφελείς οργανισμούς). Υλοποιεί τις υποστηρικτικές και οργανωτικές λειτουργίες και συνδράμει στις διατμηματικές συνεννοήσεις για το πλάνο δράσεων εσωτερικής επικοινωνίας. 

Κύρια καθήκοντα 

•    Συγγραφή και επιμέλεια κειμενικού υλικού και υλικών δημοσιότητας (Δελτία Τύπου, ανακοινώσεις, εταιρικά προφίλ, εταιρικές παρουσιάσεις)
•    Επικοινωνία με εσωτερικούς και εξωτερικούς συνεργάτες, συντονισμός και επίβλεψη εργασιών 
•    Οργάνωση ενδοεταιρικών εκδηλώσεων και υποστήριξη λειτουργιών διατμηματικών ομάδων για την υλοποίησή τους
•    Επιμέλεια προωθητικών υλικών

Απαραίτητα προσόντα

•    Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ , ιδανικά δημοσιογραφίας / επικοινωνίας ή σχετικής σχολής
•    2ετής ελάχιστη εμπειρία σε διαφημιστική εταιρεία/ εταιρεία PR/ μέσο επικοινωνίας/ τμήμα marketing ή επικοινωνίας 
•    Άριστη χρήση της ελληνικής γλώσσας, ευχέρεια στον γραπτό και προφορικό λόγο
•    Άπταιστη γνώση Αγγλικών (Proficiency/IELTS)
•    Άριστη γνώση MS Office και ιδιαίτερα Power Point
•    Ικανότητα οργάνωσης χρόνου και προτεραιοποίησης απαιτητικών εργασιών
•    Ομαδικότητα, υπευθυνότητα, συνέπεια

Τι προσφέρουμε

•    Πλήρη απασχόληση
•    Δυνατότητα επαγγελματικής & μισθολογικής εξέλιξης
•    Ιδιωτική ασφάλεια
•    Συνεχή εκπαίδευση και καθοδήγηση
•    Δωρεάν μετακίνηση εργαζομένων με εταιρικά μέσα
•    Φιλικό περιβάλλον εργασίας

Εάν θέλετε να γίνετε μέρος της ομάδας Μπάρμπα Στάθης, στείλτε το βιογραφικό σας σημείωμα στο: hr@barbastathis.com