Αναζητούμε Υπεύθυνο Βάρδιας για την ομάδα της Διεύθυνσης Logistics στις εγκαταστάσεις μας στη ΒΙ.ΠΕ. Σίνδου, στη Θεσσαλονίκη.  
Η συγκεκριμένη θέση αναφέρεται στον Προϊστάμενο Αποθήκης και στόχος είναι ο συντονισμός των εργαζομένων της αποθήκης, ώστε να διασφαλιστεί η έγκαιρη και ακριβής εκτέλεση των δραστηριοτήτων της αποθήκης. 

Κύρια καθήκοντα 

Κατά τη διάρκεια της βάρδιάς του, διαχειρίζεται τους εργαζόμενους της αποθήκης (pickers/εργάτες, χειριστές περονοφόρων, checkers) ώστε να επιτυγχάνεται: 
•    Εκτέλεση των ημερήσιων οδηγιών και των προτεραιοτήτων που έχουν τεθεί από τον Προϊστάμενο Αποθήκης
•    Διαφύλαξη της ακριβούς και έγκαιρης εκτέλεσης του πλάνου φορτώσεων / εκφορτώσεων και προετοιμασίας των παραγγελιών
•    Διαφύλαξη της έγκαιρης παραλαβής από την παραγωγή και της τροφοδοσίας της με τα ζητούμενα υλικά
•    Εκτέλεση του πλάνου εναπόθεσης των ετοίμων και ημιετοίμων προϊόντων 
•    Συντονισμός της εκτέλεσης του πλάνου καθαριότητας και τακτοποίησης 
•    Διαφύλαξη της συμμόρφωσης των εργαζομένων με τους κανόνες Υγιεινής και Ασφάλειας και τις προδιαγραφές Ασφάλειας Τροφίμων

Απαραίτητα προσόντα

•    Απόφοιτος Τ.Ε.Ι. Logistics - Διοίκησης Επιχειρήσεων 
•    Γνώση συστημάτων αποθήκης 
•    Γνώση MS Office
•    3ετής εμπειρία σε αντίστοιχη θέση
•    Δυνατότητα ανάλυσης δεδομένων
•    Αποτελεσματικές εποπτικές δεξιότητες και τεχνικές

Τι προσφέρουμε

•    Πλήρη απασχόληση 
•    Δυνατότητα επαγγελματικής & μισθολογικής εξέλιξης  
•    Συνεχή εκπαίδευση και καθοδήγηση  
•    Δωρεάν μετακίνηση εργαζομένων με εταιρικά μέσα
•    Φιλικό περιβάλλον εργασίας  

Εάν θέλετε να γίνετε μέρος της ομάδας Μπάρμπα Στάθης, στείλτε το βιογραφικό σας σημείωμα στο: hr@barbastathis.com