Αναζητούμε  Logistics Coordinator International Business για την ομάδα της Διεύθυνσης Διεθνών Δραστηριοτήτων στις εγκαταστάσεις μας στη ΒΙΠΕ Σίνδου - Θεσσαλονίκη. 

Η συγκεκριμένη θέση αναφέρεται στον International Business Director και στόχος είναι η υποστήριξη των λειτουργιών logistics του Τμήματος Διεθνών Δραστηριοτήτων, για την επίτευξη των στρατηγικών στόχων της Εταιρείας. 

Κύρια καθήκοντα 

•    Συντονισμός της εξαγωγής αγαθών προς τους πελάτες
•    Επεξεργασία και παρακολούθηση αποστολών από την έναρξη μέχρι και την παράδοσή τους
•    Επικοινωνία με διανομείς 
•    Παρακολούθηση, συντήρηση και διατήρηση αρχείων και τεκμηρίωσης για αποστολές εξαγωγής, σύμφωνα με τις πολιτικές της εταιρείας
•    Έκδοση δελτίων αποστολής και αποστολή στοιχείων εξαγωγής σε ναυτιλιακά πρακτορεία 
•    Συμμετοχή σε διεθνείς επιχειρηματικές εκθέσεις και δραστηριότητες

Απαραίτητα προσόντα

•    Πτυχίο logistics ή οποιαδήποτε εμπειρία σε διαδικασίες εξαγωγών
•    Πολύ καλή γνώση Microsoft Office
•    Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας
•    Οργανωτικές και επικοινωνιακές δεξιότητες 
•    Επιθυμητή η προϋπηρεσία 3 ετών σε αντίστοιχη θέση

Τι προσφέρουμε

•    Πλήρη απασχόληση
•    Δυνατότητα επαγγελματικής & μισθολογικής εξέλιξης 
•    Ιδιωτική ασφάλεια
•    Συνεχή εκπαίδευση και καθοδήγηση 
•    Δωρεάν μετακίνηση εργαζομένων με εταιρικά μέσα
•    Φιλικό περιβάλλον εργασίας 

Εάν θέλετε να γίνετε μέρος της ομάδας Μπάρμπα Στάθης, στείλτε το βιογραφικό σας σημείωμα στο: hr@barbastathis.com