Αναζητούμε IT Business Analyst για την ομάδα της Διεύθυνσης Πληροφορικής στις εγκαταστάσεις μας στη ΒΙ.ΠΕ. Σίνδου, στη Θεσσαλονίκη. 

Η συγκεκριμένη θέση αναφέρεται στον IT Business Analyst Officer και λειτουργεί ως συνδετικός κρίκος ανάμεσα στους χρήστες και στην ομάδα υλοποίησης έργου, μετατρέποντας μία ιδέα σε συγκεκριμένη απαίτηση με τον συντονισμό όλων των απαραίτητων ενεργειών για την υλοποίηση ενός έργου πληροφορικής. 

Κύρια καθήκοντα 

•    Λαμβάνει και κατανοεί τις επιχειρησιακές ανάγκες που αφορούν το τμήμα της πληροφορικής
•    Προσδιορίζει και εντοπίζει τους βασικούς εμπλεκόμενους για κάθε έργο που ανατίθεται στο τμήμα του
•    Οργανώνει και συντονίζει τις ενέργειες, στις οποίες πρέπει να προβεί η ομάδα υλοποίησης έργου
•    Αποτελεί τον συνδετικό κρίκο ανάμεσα στους χρήστες, την ομάδα υλοποίησης και τους εξωτερικούς συνεργάτες σε έργα πληροφορικής
•    Ερμηνεύει μία επιχειρηματική ανάγκη και αξιολογεί όλες τις επιλογές, για τον εντοπισμό πιθανών λύσεων, πάντα γνωρίζοντας τόσο τη ροής των εργασιών της επιχείρησης, όσο και των διαθέσιμων τεχνολογιών

Απαραίτητα προσόντα

•    Απόφοιτος ΑΕΙ/ΤΕΙ Πληροφορικής 
•    Θα εκτιμηθεί η κατοχή μεταπτυχιακού σχετικού με την πληροφορική ή την εφαρμοσμένη πληροφορική
•    Επιθυμητή η προϋπηρεσία 2-3 ετών ως Business Analyst
•    Επιθυμητή η εμπειρία σε διαχείριση έργων πληροφορικής
•    Απαραίτητη η εξοικείωση με συστήματα όπως ERP, WMS, CRM, σε προηγούμενο εργασιακό περιβάλλον 
•    Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας
•    Επιθυμητή η καλή γνώση Βάσεων Δεδομένων ( SQL)
•    Οργανωτικές και επικοινωνιακές δεξιότητες
•    Αναλυτική σκέψη και ευελιξία στην εύρεση λύσεων

Τι προσφέρουμε

•    Πλήρη απασχόληση
•    Δυνατότητα επαγγελματικής & μισθολογικής εξέλιξης 
•    Ιδιωτική ασφάλεια
•    Συνεχή εκπαίδευση και καθοδήγηση 
•    Δωρεάν μετακίνηση εργαζομένων με εταιρικά μέσα
•    Φιλικό περιβάλλον εργασίας 

Εάν θέλετε να γίνετε μέρος της ομάδας Μπάρμπα Στάθης, στείλτε το βιογραφικό σας σημείωμα στο: hr@barbastathis.com